Thông tin “Đường dây nóng” của các sở, ban, ngành, UBND các huyện

Thông tin “Đường dây nóng” của các sở, ban, ngành, UBND các huyện

STT Đơn vị Đường dây nóng Thông tin người liên hệ
1 Văn phòng HĐND tỉnh Điện thoại: 02203.841.823

Email: vphdndhaiduong@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị

Điện thoại: 02203.841.823;

Email: manhhd1969@gmail.com

2 Văn phòng UBND tỉnh Điện thoại: 0220.3850.222

Email: haiduong@chinhphu.vn

Ông Phạm Tiến Thiện – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức

Điện thoại: 02203.837588

Email: thienpthd@gmail.com

3 Sở Tài nguyên Môi trường Điện thoại: 0220.3898051

Email: sotainguyenmoitruonghd@gmail.com

Ông Vũ Hùng Mạnh – Phó CVP Sở

Điện thoại: 0220.3890213

Email: manhtnmthd@gmail.com

4 Sở Xây dựng Điện thoại: 0913 295 577

Email: thoxdhd@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Thọ – Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913 295 577

Email: thoxdhd@gmail.com

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện thoại: 0220.3853574 – 0903.468.117

Email: sokehoachdautuhaiduong@gmail.com

Ông Lương Đình Tuấn – Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0903.468.117

Email: tuan.luongdinh@gmail.com

6 Sở Nội vụ Điện thoại02203853838

Email: sonoivu@haiduong.gov.vn

Ông Phạm Mạnh Hùng – Giám đốc Sở

                   Điện thoại: 0912293115

Email: phammanhhung1965@haiduong.gov.vn

7 Sở Công Thương Điện thoại: 0904.198.867

Email: xttmhd@gmail.com

Ông Nguyễn Lương Ngọc – PGĐ TT Xúc tiến thương mại

Điện thoại: 0904.198.867

8 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Điện thoại: 02203.853.276

02203.837.190

Email: thanhtraldhaiduong@gmail.com

Ông Vũ Doãn Quang – Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.295.609

Bà: Phạm Thị Thu Hiền – Chánh thanh tra Sở

Điện thoại: 0904.803.698

Email: hiensldtbxh@gmail.com

9 Sở Tài chính Điện thoại: 0936.548.555

Email: phamhuongstc@gmail.com

Bà Phạm Thị Hương

Điện thoại: 0936.548.555

Email: phamhuongstc@gmail.com

10 Sở Giao thông vận tải Điện thoại: 02203 852 590

Email: vanphongsogtvthd@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Liên – Chuyên viên VP

Điện thoại: 02203 852 590; 0988.207.074

Email: liengthd@gmail.com

11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện thoại: 0912.333.072

Email: sovhttdlhd@gmail.com

Ông Nguyễn Đức Việt – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 02203.855237; 0912.333.072

Email: vietsovhttdlhd@gmail.com

12 Sở Khoa học & Công nghệ Điện thoại: 0986.258.686

Email: sokhoahochd@gmail.com

Ông Phạm Văn Bình – Giám đốc Sở

Điện thoại: 02203.892.434;  0986.258.686

Email: binhkhcn@gmail.com

13 Sở Thông tin và Truyền thông Điện thoại: 0934.467.777

Email: thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn

 

Ông Nguyễn Cao Thắng – Phó giám đốc phụ trách Sở

Điện thoại: 0220.3897.386; 0934.467.777

Email: thangcaohd@gmail.com

14 Sở Tư pháp Điện thoại: 02203.857.212

0989.083.018

Email: sotuphaphaiduong@gmail.com

Ông Phạm Văn Song – Chánh Văn phòng
15 Sở Y tế Điện thoại: 0965.021.616

Email: thanhtrasythd@gmail.com

Ông Hoàn Anh Tùng – Phó Chánh Thanh tra Sở

Điện thoại: 0965.021.616

Email: thanhtrasythd@gmail.com

16 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Điện thoại: 02203.3852289

0936525528

Email: sonongnghiephaiduong@gmail.com

Ông Đồng Quốc Trà – Phó CVP Sở

Điện thoại: 02203.3852289; 0936525528

Email:

17 Sở Giáo dục và Đào tạo Điện thoại: 0982.913.998

Email: trannghin78@gmail.com

Ông Trần Văn Nghìn – Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại: 0982.913.998

Email: trannghin78@gmail.com

18 Công an tỉnh Điện thoại: 02203.852.365

069.2829.182

Email: phapchecahd@gmail.com

Ông Lê Văn Huấn – Đội trưởng Đội pháp chế

Điện thoại: 0979282189

Email: phapchecahd@gmail.com

19 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện thoại: 02203.846.536

Email: quansu.haiduong@gmail.com

Ban Tuyên huấn – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
20 Chi cục Hải quan Điện thoại: 0913.240.350

Email: vinhndhqhd@gmail.com

Ông Nguyễn Đăng Vinh – Chi cục trưởng

Điện thoại: 0913.240.350

Email: vinhndhqhd@gmail.com

Ông Đào Nguyên Hồng– Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0913.016.989

Ông Bùi Quý Lạc – Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0904.060.667

21 Ban quản lý các KCN Điện thoại:  02203.849.457

Email: vanthubqlkcnhd@gmail.com

Ông Phạm Minh Phương – Trưởng ban

Điện thoại: 02203.847.090; 0913255546

Email: pmphuongkcnhd@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Chuẩn – CVP

Điện thoại: 02203.849.457; 0912312963

Email: chuankh39@gmail.com

Ông Vũ Trung Đức – Phó CVP

Điện thoại: 02203.849.457; 0975899568

Email: vutrungduc.vtcv@gmail.com

22 Cục Thống kê Điện thoại: 0987.594.334

Email: lvhunghdu@gso.gov.vn

Ông Lê Việt Hùng – Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp

Điện thoại: 02203.890.298; DĐ: 0987.594.334

Emai: lvhunghdu@gso.gov.vn

23 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện thoại: 02203.852.396 Ông: Nguyễn Ngọc Đức – Chánh văn phòng

Điện thoại: CQ: 02203.844.547-NR: 02203.882.789

Di động: 0912.210.779

Email: anhduc74@gmail.com

24 Thanh tra tỉnh Điện thoại: 0220.3.859.089

0911.159.089

Email: tnvtkq@gmail.com

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thanh tra tỉnh Hải Dương
25 Kho bạc nhà nước tỉnh Điện thoại: 0982.030.563

Email: uyennp@vst.gov.vn

Ông Nguyễn Phúc Uyên – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0982.030.563

Email: uyennp@vst.gov.vn

26​ ​Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương ​Điện thoại: 02203.852.462

Di động: 0904.979.324

​Bà Nguyễn Thị Hải Vân – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương​
27 UBND thành phố Hải Dương Điện thoại: 02203.859.078

Email: vanphong.tphd@gmail.com

Ông: Hoàng Hữu Hưng – Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP

Điện thoại: 02203.859.078

Email: huuhung77hd@gmail.com

28 UBND huyện Thanh Miện Điện thoại: 0220.3736.562

Email: huyenthanhmien@gmail.com

Ông Phạm Văn Hạnh – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Điện thoại: 0904 041 252

Email: Hanhtctm@gmail.com

Ông Bùi Trọng Thược – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng

Điện thoại: 0912 909 191

Email: Buitrongthuoc@gmail.com

29 UBND huyện Kinh Môn Điện thoại: 0912815171 Ông Lê Văn Bí – Phó Chủ tịch huyện

Điện thoại: 0912815171

30 UBND huyện Nam Sách Điện thoại: 0989.287.490 Ông Lê Kim Hậu – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Điện thoại: 0989.287.490 – 02203.607.686

Email: lekimhaukt@gmail.com

31 UBND huyện Thanh Hà Điện thoại: 0220.3815177

Email: thanhha@haiduong.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch

Điện thoại: 0320.3815170; 0912.835.976

Email: nguyenvanlucth1959@gmail.com

Ông Ngô Đức Vính – Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0220.3815171; 0904.286.220

Email: ngoducvinhvpubthanhha@gmail.com

Ông Trịnh Văn Cường – CVP HĐND&UBND

Điện thoại: 0220.3815176; 0912.147.686

Email: cuonghuong20021978@gmail.com

32 UBND huyện Cẩm Giàng Điện thoại: 0904.369.757

Email: nguyenvancong29@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Công – Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0904.369.757

Email: nguyenvancong29@gmail.com

33 UBND thị xã Chí Linh Điện thoại: 02203.882.224

Email: ubndchilinh.haiduong@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Thưởng – Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0904.235.350

Email: nguyenthuongchilinh@gmail.com

34 UBND huyện Gia Lộc Điện thoại: 02203.716.492

0904.990.387

Ông: Đỗ Văn Sáng – Phó chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02203.716.492 – 0904.990.387

35 UBND huyện Ninh Giang Điện thoại: 02203.767.354

0917.512.596

Email: ubndhng@gmail.com

Ông Đào Duy Trượng-CVP HĐND-UBND huyện

Điện thoại: Điện thoại: 02203.767.354 -0917.512.596

Email: ubndhng@gmail.com

36 UBND huyện Bình Giang Điện thoại: 02203.603.789

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Ông Nguyễn Xuân Phúc – CVP

Điện thoại: 0942.812.145

Email: phucubndbinhgiang@gmail.com

37 UBND huyện Kim Thành Điện thoại: 02203.720.273

 

0903.262.757

Email: nguyentoan5885@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Toán – Chánh Văn phòng

 

HĐND&UBND huyện

 

Điện thoại: 02203.720.273; 0903.262.757

 

Email: nguyentoan5885@gmail.com

 

SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỤC ​THUẾ TỈNH VÀ CÁC CHI CỤC

1. Cục trưởng – Cục Thuế tỉnh Hải Dương Ông Nguyễn Năng Hoàn 0913.295.569

 

2. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế TP Hải Dương Ông Vũ Thái Dương 0912.436.826
3. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế TX Chí Linh Ông Trần Văn Đoàn 0904.576.089
4. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Thanh Hà Ông Phạm Văn An 0904.356.011
5. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế Huyện Nam Sách Ông Bùi Đức Thanh 0904.439.988
6. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Kim Thành Ông Nguyễn Văn Tự 0904.959.127
7. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Kinh Môn Ông Nguyễn Văn Đoàn 0912.436.186
8. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Tứ Kỳ Ông Dương Văn Hà

 

0936.560.888
9. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Gia Lộc Ông Phạm Hải Hà 0983.411.389

 

10. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Ninh Giang Ông Nguyễn Quang Hùng

 

0905.557.559
11. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Thanh Miện Bà Nguyễn Thị Nga 0936.180.668
12. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Cẩm Giàng Ông Vương Trọng Hồi 0987.826.898
13. Chi cục trưởng – Chi cục Thuế huyện Bình Giang Ông Lê Xuân Khải 0936.750.668

 

Tìm kiếm

Chuyên mục

Các bài viết gần đây

Cập nhật thông tin tại các kênh khác của An Phát Complex