August 8, 2020

Tin tức

Đại sứ Singapore Catherine Wong tại Hà Nội ngày 24/7

Đại sứ Singapore muốn tìm kiếm lĩnh vực hợp tác mới với Việt Nam

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong cho biết khi lĩnh vực truyền thống đã đạt hiệu quả hai nước có thể mở rộng…
Read more

Xem thêm
Đại sứ Singapore Catherine Wong tại Hà Nội ngày 24/7

Đại sứ Singapore muốn tìm kiếm lĩnh vực hợp tác mới với Việt Nam

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong cho biết khi lĩnh vực truyền thống đã đạt hiệu quả hai nước có thể mở rộng…
Read more