An Phát Complex - An tâm đầu tư – Phát triển bền vững.

“Công ty TNHH Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex) là một thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings – Tập đoàn với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nhựa kĩ thuật cao, thân thiện với môi trường.
 
Nhờ đó, chúng tôi thấu hiểu được sự kỳ vọng của nhà đầu tư và luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ một cửa và hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp cung cấp cho khách hàng, đúng với tinh thần “An tâm đầu tư – Phát triển bền vững”.