Tin tức

Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp FDI tại KCN An Phát Complex (Hải Dương).

Bất động sản công nghiệp ‘xanh’: Xu thế mới hậu Covid-19

Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, mà còn đặt ra câu hỏi về sự phát…
Read more

Xem thêm

Bất động sản công nghiệp ‘xanh’: Xu thế mới hậu Covid-19

Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, mà còn đặt ra câu hỏi về sự phát…
Read more