APC – HomePage – Cn

An Phát Complex - An tâm đầu tư – Phát triển bền vững.

Là thành viên của một Tập đoàn có gần 20 năm kinh nghiệm sản xuất, chúng tôi thấu hiểu kỳ vọng của nhà đầu tư trong và ngoài nước tới với Khu công nghiệp. 

Với hệ sinh thái gồm 14 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường của Tập đoàn, An Phát Complex hi vọng sẽ mang đến cho Quý doanh nghiệp những cơ hội hợp tác rộng mở và hiệu quả.

Là thành viên của một Tập đoàn có gần 20 năm kinh nghiệm sản xuất, chúng tôi thấu hiểu kỳ vọng của nhà đầu tư trong và ngoài nước tới với Khu công nghiệp. 

Với hệ sinh thái gồm 14 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường của Tập đoàn, An Phát Complex hi vọng sẽ mang đến cho Quý doanh nghiệp những cơ hội hợp tác rộng mở và hiệu quả.

Khu công nghiệp
An Phát Complex

Khu công nghiệp
Quốc Tuấn - An Bình

Khu công nghiệp
An Phát Complex

Khu công nghiệp
Quốc Tuấn - An Bình