Home zh-hant

Previous
Next

专案

安平国俊工业区

安发 Complex工业区

安发控股工业区所在Km47, 国路5海阳市。工业区在经济三角区具有重要的战略位置 河内,海防,广宁。如今,得益于专业的一站式服务,外部设施以及与海阳大学的紧密合作,一年之内60%的工业区被填满,显示出投资者的信心

安发控股的生态系统 为投资者创造条件以俭省相关成本,为生产产品提供合作机会,例如可完全生物降解的产品和材料,包装,塑料技术和塑料家具,精密机械和模具,原材料和塑料化学品

安发控股所在 Km 47, 位于5A国道,走过海阳省。凭借便利的贸易区位和商业生态系统共同发展,安发控股综合大楼是国内外投资者的理想目的地

Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát

TP. Hải Dương

Ga Hải Dương

AH 14

AH 14

QL 37

QL 37

Bắc Ninh

Bắc Ninh

DETAILED MASTER PLAN

(Click image to view)

安平国俊工业区

安平国俊 工业区位于37国道的轴线上,这是一个将许多省市作为重要工业区与贸易联系起来的地方,越南北部的服务。这个地方有望成为一个工业区,整个地区经济走廊中的重要经济转运点。当地有丰富的人力资源,进行业务活动时,投资者完全放心,确保生产和经营的劳动力资源。

安发控股 – 安心投资,企业发展

安发控股高科技产业区有限公司

安发控股所在 Km 47, 位于5A国道,走过海阳省。凭借便利的贸易区位和商业生态系统共同发展,安发控股综合大楼是国内外投资者的理想目的地

之一年之后接受越和工业区 – Kenmark 被 废弃,安发控股集团已经回生这工业区。安发控股速度改变形相,生产库和在投资者眼中越来越肯定其吸引力。填满工业区的面积达到60%,预计到2020年完全填满。

关于安发集团HOLDINGS:

经过17年 建筑和成长,如今 安发是东南亚制造高科技和环保塑料领域的领先集团之一。

有16家成员公司,其中2家在越南股票市场。安发集团已经创建品牌,声望和地位 能带自己的产品出国外例如欧洲,阿拉伯联合酋长国,日本,韩国,新加坡,台湾,菲律平… 安发在国内已经有 15 家工厂,主要的产品是包装环保,技术塑料具有很高的技术含量,化学和塑料助剂,聚酯人造纤维,塑料行业的入原料,.. 通过研究,创设和创新。

安发HOLDINGS 永远想带来最好的价值服务客户,股东和自己的工人.

到现在 安发HOLDINGS 已经完全自信自己的能力和竞争自己的位子并转到新的发展阶段主要集约主产品,保护环境,技术塑料具有很高的技术含量,化学和塑料助剂,聚酯人造纤维,塑料行业的入原料,..

新闻

4 lý do giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về đầu tư sản xuất

Mạng tin tradefinanceglobal.com đánh giá Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu ở ASEAN nhờ chi phí lao động rẻ, môi…
Read more

See more

Hải Dương: Tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI

“Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt”, triết lý phát triển của tỉnh Hải Dương đã trở thành sợi chỉ…
Read more

See more

An Phát Complex: Hướng đi mới tạo dấu ấn mới

Từ thành công trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năm 2018, An Phát Holdings đã ghi lại dấu ấn khi quyết định mở…
Read more

See more

Quỹ đầu tư Anh Quốc Actis đầu tư hơn 20 triệu USD vào KCN An Phát 1 của An Phát Holdings

 Actis – Quỹ đầu tư toàn cầu về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững kí kết thỏa thuận hợp tác với Công ty…
Read more

See more