July 10, 2020

Tin tức

Các Chiến sĩ Công an PCCC tỉnh Hải Dương tập luyện tại KCN Kỹ thuật cao An Phát

Tinh thần chủ động phòng, chống “giặc lửa” tại KCN Kỹ thuật cao An Phát Complex

Với phương châm “Phòng luôn hơn chống”, Ban lãnh đạo và công nhân viên An Phát Complex luôn đánh giá cao vai trò của Công…
Read more

Xem thêm

Tinh thần chủ động phòng, chống “giặc lửa” tại KCN Kỹ thuật cao An Phát Complex

Với phương châm “Phòng luôn hơn chống”, Ban lãnh đạo và công nhân viên An Phát Complex luôn đánh giá cao vai trò của Công…
Read more