Hải Dương bãi bỏ 1 thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng trong khu công nghiệp

Hải Dương bãi bỏ 1 thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng trong khu công nghiệp

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Trong đó, tỉnh công bố chuẩn hóa 41 thủ tục hành chính (TTHC), bãi bỏ 1 TTHC cùng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục này. TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực xây dựng là “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”.

Trong số 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có 7 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng, 26 thủ tục đầu tư, 1 thủ tục xuất nhập khẩu và 7 thủ tục về lao động.

Nguồn: Baohaiduong.vn

Tìm kiếm

Chuyên mục

Các bài viết gần đây

Cập nhật thông tin tại các kênh khác của An Phát Complex