admin

Tin tức

03 XU THẾ BẤT ĐỘNG SẢN CHỦ ĐẠO TRONG NĂM 2019

Vietnam Report đã ghi nhận những nhận định, đánh giá của các chuyên gia về ba xu thế nổi bật được dự báo sẽ định…
Read more

Xem thêm

Năm 2018, cả nước có gần 80.000ha đất xây khu công nghiệp

Theo số liệu thống kê trong một báo cáo mới đây của JLL, diện tích đất dành cho xây khu công nghiệp của nước ta…
Read more

Xem thêm

03 XU THẾ BẤT ĐỘNG SẢN CHỦ ĐẠO TRONG NĂM 2019

Vietnam Report đã ghi nhận những nhận định, đánh giá của các chuyên gia về ba xu thế nổi bật được dự báo sẽ định…
Read more

Năm 2018, cả nước có gần 80.000ha đất xây khu công nghiệp

Theo số liệu thống kê trong một báo cáo mới đây của JLL, diện tích đất dành cho xây khu công nghiệp của nước ta…
Read more