Infographic: 4 tháng năm 2021 FDI đạt 12,25 tỷ USD

Infographic: 4 tháng năm 2021 FDI đạt 12,25 tỷ USD

Tính đến ngày 20/4/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2021 đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: thoibaotaichinh

Tìm kiếm

Chuyên mục

Các bài viết gần đây

Cập nhật thông tin tại các kênh khác của An Phát Complex