Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư vào khu công nghiệp tại Hải Dương

Dự báo, Việt Nam sẽ thu hút vốn FDI đổ vào bất động sản công nghiệp.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư vào khu công nghiệp tại Hải Dương

Như đã nhắc đến trong bài viết  Đầu tư vào khu công nghiệp tại Hải Dương: Nhà đầu tư cần biết, chúng tôi tiếp tục chia sẻ series bài viết về các chính sách Ưu đãi thuế khi đầu tư vào khu công nghiệp như dưới đây. Bài viết này nói về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm: Ưu đãi thuế suất thuế, Ưu đãi thời gian miễn giảm thuế, Danh mục ngành nghề ưu đãi.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT – corporate income tax) gồm hai hình thức ưu đãi:

  • Ưu đãi về thuế suất;
  • Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế.

Bài viết này cung cấp nội dung chi tiết về các hình thức ưu đãi CIT theo quy định của Luật, Công văn, Thông tư, Nghị định hướng dẫn liên quan.

I. ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

  • ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo Thông tư 78/2014/TT-BTC là 20%.

Để xác định một dự án đầu tư được hưởng ưu đãi CIT ở mức nào, cần có thông tin về địa bàn thực hiện dự án và mục tiêu, lĩnh vực dự án. Cụ thể, dự án đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi sau nếu đủ điều kiện:

Ưu đãi về thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

  • ƯU ĐÃI THỜI GIAN MIỄN, GIẢM THUẾ

Miễn 2 giảm 4 là gì?

Các nhà đầu tư thường được tư vấn về việc “miễn 2 giảm 4” hoặc “miễn 4 giảm 9” khi đầu tư vào khu công nghiệp. Đây là cách nói dân dã về ưu đãi thời gian miễn thuế, giảm thuế mà doanh nghiệp được hưởng theo Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013.

Ưu đãi về thời gian miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thời gian miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 quy định cụ thể về ưu đãi thuế suất CIT, ngoài ra, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm Luật Đầu tư 2020, Nghị định 218/2013/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP tại đây  để tìm hiểu ưu đãi thuế suất phù hợp với doanh nghiệp của mình.

 

  • ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT

Ngoài ra, nhằm mục đích khuyến khích đầu tư, kích thích phát triển kinh tế – xã hội địa phương và vùng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng vừa ký ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với những dự án sau:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ƯU ĐÃI
Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. 9% trong 30 năm
Dự án đầu tư mới (mở rộng) có tổng vốn đầu tư từ 3000 tỷ đồng trở lên 7% trong 33 năm
Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí:
– Là dự án công nghệ cao mức 1;
– Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1;
– Giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp;
– Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.
a) Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau:

– Là dự án công nghệ cao mức 2;

– Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2;

– Giá trị gia tăng chiếm trên 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng mà tổ chức kinh tế cung cấp;

– Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.

5% trong 37 năm

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

II. ƯU ĐÃI CIT KHI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HẢI DƯƠNG

  • ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT

Tỉnh Hải Dương hiện không nằm trong danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, do vậy khi xét về địa bàn đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư mới sẽ không được hưởng các mức ưu đãi 10% trong 15 năm, 17% trong 10 năm.

Nếu dự án đầu tư mới của doanh nghiệp cũng không thuộc các nhóm lĩnh vực như đã liệt kê tại ảnh 1, doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp tại Hải Dương sẽ áp dụng mức thuế suất 20% – mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo Thông tư 78/2014/TT-BTC.

  • ƯU ĐÃI THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Để được hưởng ưu đãi “miễn 4 giảm 9”, doanh nghiệp cần có dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực xã hội hóa, cơ quan báo in, nông-lâm-diêm nghiệp hoặc các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài  các trường hợp đó, khi đầu tư vào khu công nghiệp tại Hải Dương, doanh nghiệp sẽ hưởng ưu đãi “miễn 2 giảm 4”: Miễn thuế tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 4 năm tiếp theo.

 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HẢI DƯƠNG

HOTLINE: 0902 04 6969

EMAIL: info@anphatcomplex.com

WEBSITE: www.anphatcomplex.com

III. ƯU ĐÃI CIT KHI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÁT 1

  • ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÁT 1

Nhà đầu tư cân nhắc đầu tư vào khu công nghiệp An Phát 1 tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và nếu dự án đầu tư mới này không thuộc các lĩnh vực ngành nghề được ưu đãi thuế suất như tại Mục I, về cơ bản, doanh nghiệp sẽ:

– Áp dụng mức thuế suất: 20%, và;

– Hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm CIT: Miễn thuế tối đa không quá 2 năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.

Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khu công nghiệp An Phát 1
Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khu công nghiệp An Phát 1

 

  • NGÀNH, NGHỀ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÁT 1

Theo Quyết định 246/QĐ-BTNMT Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án An Phát 1 ngày 05/02/2021, các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư gồm:

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
Sản xuất thiết bị điện dân dụng (Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn)
Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
Sản xuất kim loại
Sản xuất, chế biến thực phẩm
Sản xuất đồ uống
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
Sản xuất trang phục
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
Sản xuất sản phẩm từ giấy

 

Nhà đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên sẽ được ưu tiên tiếp nhận vào Khu công nghiệp An Phát 1, hưởng ưu đãi thuế Miễn 2 giảm 4, được hỗ trợ bởi Dịch vụ Một cửa (One-stop Services: dịch vụ hỗ trợ từ trước đầu tư, khi thực hiện thủ tục đầu tư, và sau khi đi vào hoạt động) của An Phát 1, cũng như cùng chia sẻ cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh với hệ sinh thái doanh nghiệp 19 năm của An Phát Holdings – đơn vị chủ quản An Phát 1.

Bên cạnh CIT, nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến thuế Giá trị gia tăng (Value Added Tax – VAT), thuế Xuất nhập khẩu, thuế Tài nguyên, thuế Tiêu thụ đặc biệt, cũng như Lệ phí môn bài trước khi cân nhắc đầu tư. Tham khảo bài viết tại đây.

Để có cái nhìn tổng thể và nắm rõ mức thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án đầu tư vào khu công nghiệp tại Hải Dương, quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ:

 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HẢI DƯƠNG

HOTLINE: 0902 04 6969

EMAIL: info@anphatcomplex.com

WEBSITE: www.anphatcomplex.com

Dự báo, Việt Nam sẽ thu hút vốn FDI đổ vào bất động sản công nghiệp.

Tìm kiếm

Chuyên mục

Các bài viết gần đây

Cập nhật thông tin tại các kênh khác của An Phát Complex